Konum

Folkart Towers, İzmir

E-Posta

info@bugunyapakademi.com

215 MİLYAR TL

KAYIP

2020

285 MİLYAR TL

KAYIP

2022

Kaynak :Türkiye İsraf Raporu 2022 Kaynak :UNEP Gıda Kaybı 2021 Raporu

Perakende 13%
Restoranlar 26%
Evler 61%

Hakkımızda

HER YIL 7.7 MİLYON TON GIDAMIZI İSRAF EDİYORUZ!

Gıdalar insanların kararları, davranışları ve uygulamaları nedeni ile israf edilmektedir. Gıda israfı küresel bir sorun olup dünya üzerinde ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Çöpe Giden Meyve ve Sebzeler
Web Designer 30%
Marketlerden Yapılan Gıda Alışverişleri
Web Designer 65%
Bozulduğu İçin Çöpe Atılan Gıdalar
Web Designer 75%

Bugün YAP Akademi

Her yıl 1,7 milyar adet ekmek çöpe atılıyor. Bu rakam günlük 4,9 milyon adet ekmek demek.

270 MİLYAR TL

KAYIP

Gıdanın israf edildiği süreçlerden olan , perakende gıda satışı sağlayan yerler (süpermarket, bakkal, kasap, manav vb.), restoran işletmeleri (personel ve tüketici) ve hanelerin içinde bireylerin davranışlarından da kaynaklanabilmektedir . Tüm bu aşamalar içerisinde insan gıda israfının oluşmasında baş role sahiptir.

İŞLETMENİZİN GIDA GÜVENLİĞİ HATALARI NEDENİ İLE GIDA İSRAFI MALİYETİ NE KADAR BİLİYOR MUSUNUZ ?

Bireylerin % 75 e yakını gıdalarını bozulduğu için çöpe attığını söylüyor.
Bireylerin % 65 e yakını gıda alışverişlerini marketlerden yaptığını söylüyor.

Bugün YAP Akademi Girişimi

İlk üretiminden nihai hane tüketimine kadar, tedarik zinciri boyunca yapılan tüm gıda güvenliği hatalarının sonucu gıda israfına neden olmaktadır. Gıda güvenliği hatalarının da kök nedeni insan davranışlarıdır. Bugün YAP Akademinin yapay zekası , gıda  zincirindeki tüm insan hatalarının sürekli eğitim ve ölçüm ile bilinçli davranışa dönüşmesini sağlar .

Vizyon

Gıda zincirinde yer alan işletmelerde gıda güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ile kişi başı 93 kg olan gıda israfını 2025 yılına kadar en az % 20 azalmasını sağlamak ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan gıda israfının %50 azaltılması hedefine ülkemizde ulaşılması .

Bugün YAP Akademi

BUGÜN YAP AKADEMİ YAPAY ZEKASININ SÜREÇLERİ

1.
1.Bilgiye Ulaşma
2.
2.Bilgiyi Pekiştirme
3.
3.Bilgiyi Uygulama
4.
4.Davranış ve Bilinç
Gıda İsrafı
Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği Kültürü