Gıdanın Geleceğine Sahip Çık

Gıdamızın geleceği her geçen gün bir çok nedenden dolayı daha da büyük önem
kazanmakta ve her bireyin öncelik ile farkındalık
kazanması gereken konulardandır.

Bugün Yap Akdemi

Nedir?

20 yıllık gıda güvenliği alanındaki
tecrübemizi, günün gerçekleri ve gereklerini dikkate alarak gıda israfının da önemli bir nedeni olan gıda güvenliği kültürünün, gıda
zincirinin tamamında oluşturulmasını amaçlayan bir girişime aktararak Bugün YAP
Akademi yi kurduk. Ekibimizde yer alan
azimli ve aydınlık gençler tarafından
oluşturulan bir yazılım üzerinden hizmet veren çiçeği burnunda girişimciyiz.

2019'da 690 milyon insan açlıktan etkilendi

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporuna göre dünyada en çok israf edilen gıda patates. Bunu meyve ve diğer sebzeler, balıklar ve su ürünleri izliyor.

Çöpe atılan 1 kg etin yanında 15.500 litre, 1 kg domatesin yanında ise 184 litre su da israf ediliyor

Dünya genelinde 300 milyonu çocuk olmak üzere, 800 milyon insan açlığa maruz kalmaktadır

Türkiye'de gıda sektörüne harcanan para 400 milyar lira iken israf edilen gıda miktarı 214 milyar liraya denk gelmektedir

Yıllık Bir ailenin gıda israfı maaliyeti yaklaşık

Türkiye’de her yıl 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor

Türkiye’de gerçekleşen gıda israfının %42’si evlerde çöpe giden
yiyeceklerden kaynaklanıyor. Evlerden çöpe atılan kişi başı 93 kg
gıda söz konusu,

Gıda İsrafını En Aza İndirin

Gıda güvenliği kültürü güçlü kurumlarda , gıda israfı ve gıda kaybının
da az olduğu bir çok araştırma sonucunda yer almaktadır. Çalışanların
gıda güvenliği bilgisi farkındalığı ve davranışı, gıdalarımızın zincirin her halkasında israf olmasının önüne geçmesinde büyük öneme sahiptir.

Girişimimizin Hedefi

Gıda zincirinde yer alan işletmelerde gıda
güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve
tüketicilerin bireysel gıda israfına neden olan
hataların eğitim ile ortadan kaldırılması ile
ülkemizde kişi başı 93 kg olan gıda israfının
2025 yılına kadar en az % 20 azalmasını sağlamak ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan gıda israfının % 50
azaltılması hedefine ülkemizde ulaşılmasına
katkı sunmaktır. Vizyonumuzda yer alan amaca
ulaşmak için; Gıda zincirinde yer alan üretim, perakende, restoran ve tüketicilerin gıda
güvenliği ve israfı hakkında düzenli eğitimler ile
davranışlarının değişmesini ve güçlü gıda
güvenliği kültürüne sahip olmalarını sağlamak. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ülkemizde
ulaşılması için toplumun değerleri ile uyumlu
sosyal etki sağlamak.

Eğitimlerimiz

Bireysel Gıda İsrafı Eğitimlerimiz

Gıda Güvenliği Eğitimlerimiz